AQS styrker staben

AQS AS er i vekst og utvider staben med operasjonssjef og to andre lederstillinger. Stein Are Ystmark fra Trondheim startet 1. mai som operasjonssjef og nestleder.

– Styrkingen av staben innebærer et skille for AQS. Vi erkjenner å ha blitt et selskap av en slik størrelse og posisjon at vi trenger påfyll av kompetanse og kapasitet, sier daglig leder Ove Løfsnæs.

De to siste årene er både antall ansatte og omsetning doblet i AQS-konsernet. Veksten fortsetter med to nye fartøy i løpet av sommeren og høsten. Det stiller større krav også til landorganisasjonen.

De tre lederstillingene er nyopprettet. Foruten Ystmark, er Katrine Larsen fra Molde tilsatt som TQM-leder og Ove Magne Ribsskog fra Flatanger som kommunikasjonssjef.

Inn i toppledelsen

Løfsnæs sier at den nye operasjonssjefen inngår i toppledelsen og vil få en sentral rolle framover. Operasjonssjefen får hovedansvaret for drift, mannskap, fartøy og det tekniske.

Stein Are Ystmark har ingeniør- og lederutdanning, og har erfaring fra både verftsindustrien og offshore. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Kværner Trondheim, og har tidligere jobbet i Aker Solutions, Selfa Arctic og Fosen Mek. Verksteder.

– Jeg gleder meg til å ta fatt. Jeg vil ta med meg det som er relevant fra de miljøene jeg har jobbet i tidligere, og bygge videre på det, sier Stein Are Ystmark.

Han er opprinnelig fra Malm, og bror av Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Viktige områder

Ove Løfsnæs sier at TQM (total kvalitetsledelse) og kommunikasjon også er viktige områder, hvor det kreves kompetanse og erfaring.

Katrine Larsen har erfaring som styrmann på supplyskip og fra Forsvaret. Hun har styrmannsskolen, master i logistikk, befalsutdanning og ledelsesfag ved Sjøkrigsskolen.

– Vi stiller høye krav til oss selv og til den styringa vi skal ha. Integrert i TQM ligger at vi skal levere den kvalitet som kundene forventer, sikre de ansattes helse og sikkerhet, og forholde oss til de krav som stilles, sier Ove Løfsnæs.

Han påpeker at det med mange kunder og ansatte, også stilles store krav til ekstern og intern kommunikasjon.

Ove Magne Ribsskog er tilsatt som kommunikasjonssjef. Han er utdannet fra Norsk journalisthøgskole, og har lang erfaring som journalist, vaktsjef, nyhetsleder, nettredaktør og kommunikasjonsrådgiver. Han kommer fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Nord-Trøndelag Bondelag.

AQS er en maritim entreprenør som leverer servicetjenester til havbruksnæringa. Selskapet har hovedkontor i Flatanger i Nord-Trøndelag, og har nå 95 ansatte og drifter 14 fartøy.

Selskapet vokser videre og har to nye skip under arbeid: AQS Njord på 48 meter er et supplyskip som er under ombygging til servicebåt, mens AQS Tyr er en ny servicekatamaran i stål på 15 meter som er under bygging ved Fitjar Mek. Verksted.