Økt effekt på lakselus

Økt effekt og bedre fiskehelse synes klart å være resultatet etter at utdoseringssystemet for hydrogenperoksid er oppgradert på AQS Odin og MS Fighter.

Oppgraderinga er gjort av Aqua Pharma, som eier utstyret som er om bord i fartøyene. Hovedgrepet er at utdoseringstida er halvert, noe som gir kortere behandlingstid.

– Vi har over flere år erfart at effekten av hydrogenperoksid på lakselus varierer med doseringsmetodikken. I år har vi testet et nytt konsept på AQS Odin, og vi er positivt overrasket over både effekt på lus og bedret fiskevelferd, sier Roy Strøm i Aqua Pharma.

God effekt og lav dødelighet

Det oppgraderte systemet ble tatt i bruk på AQS Odin i slutten av april, og på MS Fighter i juni. Skipper Pelle Roness på AQS Odin sier at effekten og fiskevelferden er blitt mye bedre.

– Vi avluset 3.500 tonn laks med ei snittvekt på 2,5 kilo i Vesterålen i mai. Dødeligheten var på cirka 200 fisk, eller 0,014 prosent, og det er veldig bra. Effekten var tilnærmet hundre prosent på kjønnsmoden lus, sier Pelle Roness.

Odin Følsvik i sving under avlusing. (Foto: Ole Martin Wold)

«Sjokkeffekt»

Prosjektleder Lena Einseth i AQS sier at den raske utdoseringa gjør at den totale behandlingstida blir kortere.

– I tillegg oppnår vi en «sjokkeffekt» som har stor betydning for å oppnå best mulig effekt. Vi er avhengig av kontinuerlig å drive videreutvikling og optimalisere behandlingsmetodene, slik at vi får best mulig uttelling når ei avlusing settes i gang, sier Einseth.

Øker kapasiteten

AQS har god kapasitet og opererer for tida tre fartøy som utfører badebehandling med hydrogenperoksid; AQS Odin, MS Fighter og MS Urter. I tillegg er et nytt fartøy under ombygging og utrusting, AQS Njord, som med sine 49 meter får stor kapasitet til både badebehandling og andre typer serviceoppdrag.