Vask og service av flytekrager

AQS vasker og tar service på flytekrager, uten at disse må løses fra fortøyningen. Vaskesystemet er oppgradert. To team med fartøy og flåter er klare til innsats.

– Vi ser at mange oppdrettere ikke ønsker å ta løs ringene for vask eller service, sier prosjektleder Lena Einseth i AQS AS.

Med egenutviklede spyleflåter, kan AQS vaske ringer med og uten bunnringer mens de ligger fast i fortøyningen. Dette er en gunstig og sikker måte å arbeide på.

Vaskeren er oppgardert med beskyttelse rundt dysene, slik at de skal tåle mer, forklarer Daniel Holmgren i AQS.

– Vi har modifisert vaskesystemet og gjort det mer robust, sier Daniel Holmgren i AQS, som har bred erfaring fra vasking av flytekrager.

Det er montert en beskyttelse rundt dysene, noe som er spesielt viktig ved vasking av flytekrager med bunnringer opphengt i kjetting. Da holder dysene lenger og det blir færre avbrudd for skifte.

– Vi kan justere omdreiningshastigheten på dysene og trykk etter behov. Målet er å få ringene så rene som mulig med bare en kjøring, sier Holmgren.

AQS utfører også generasjons- og årskontroll av flytekrager, med godkjenning fra leverandørene.

– Vi har holdt på med dette i mange år, og ser at etterspørselen øker, sier Lena Einseth.

Med anlegg lenger til havs og på tøffere lokaliteter, øker også behovet for service og vedlikehold. AQS kan utføre alt i en operasjon, vasking, desinfisering, års- og generasjonskontroll og reparasjon.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kunder på at vi kan reparerer ringene der de ligger. Det sparer oppdretterne for ekstra arbeid og penger, sier Einseth.

 

Kontaktperson: Lena Einseth, [email protected], mob. 970 83343