Utdanner seg til framtidas yrke

Jørgen Refvik Hansen (i midten) og Henrik Tronseth kan mer enn å kjøre ROV. Med fagbrev i FUO-faget er de også eksperter på reparasjon, vedlikehold og oppgradering av ROV-systemene. Bak Kim Aakervik, leder for prøvenemnda.

 

Henrik Tronseth (21) og Jørgen Refvik Hansen (20) tok før påske fagbrev i fjernstyrte undervannsoperasjoner (FUO). De tilhører dermed en sjelden yrkesgruppe. Bare et fåtall har tidligere tatt dette fagbrevet rettet mot havbruksnæringa.

– Fagprøven gikk veldig fint. De to sitter med stor og bred kunnskap etter to og et halvt år som lærlinger, sier Kim Aakervik, leder i prøvenemnda for FOU-faget i Trøndelag.

Han var den første nord for Møre som tok fagbrevet for fjernstyrte undervannsoperasjoner i havbruksnæringa i 2013, og han tror Henrik og Jørgen blir nummer to og tre. Kim Aakervik er ROV-tekniker og leder for denne avdelinga i AQS AS i Flatanger. Derfor var det Marius Nilsen, også medlem i prøvenemnda, som var førstesensor under fagprøven.

Ingen dager er like

– Yrket virket spennende, og det har vært en interessant og lærerik lærlingetid. Jeg lærer noe nytt hver dag, og ingen dager er like. Plutselig må du pakke og reise til Hammerfest, sier Henrik Tronseth, opprinnelig fra Meråker.

Reparasjon og vedlikehold av ROV er noe av det Jørgen Refvik Hansen nå er ekspert i, etter å ha tatt fagbrev i FUO-faget.

Han gikk først ett år på elektro og så ett år på automasjon, før han søkte og fikk lærlingeplass hos AQS. Jørgen Refvik Hansen fra Vega tok teknikk og industriell produksjon (TIP) og automasjon, og jobbet to år hos et annet selskap, før han kom til AQS.

– Jeg fant ut i tiende klasse at jeg skulle bli ROV-operatør. Mannen til søstera mi fortalte om denne muligheten, sier han.

Ukjent fag

Kim Aakervik sier det er en stor utfordring at faget ikke er kjent innen skolen. Det er få elever som får tips om at dette kan være en utdanningsvei.

– Er dette et yrke du vil anbefale ungdom?
– Ja, det er det ingen tvil om. Havbruksnæringa utvikler seg, og dette er en fin måte å komme inn i næringa på. Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) blir stadig større og skal utføre tyngre jobber, og på stadig større dyp. Det blir flere ROV i havbruksnæringa, og de blir mer krevende å operere og vedlikeholde, sier Kim Aakervik.

Framtida er fjernstyrt

Daglig leder Ove Løfsnæs i AQS er helt enig, og sier at framtida er fjernstyrt.

– Det skjer ei teknologisk utvikling som vi vil være med på. Da gjelder det å forberede seg, og sørge for å ha godt utdanna og kvalifiserte folk på alle nivå, sier Løfsnæs.

Han tror vi bare har sett starten på utviklinga mot flere fjernstyrte operasjoner. Mange oppdrettsanlegg har nå innført fjernstyrt fôring av laksen. Med større anlegg lenger ut i havet på store dyp, må mange av oppgavene som inspeksjon og boring for bolter gjøres med ROV. AQS tok nylig i bruk ROV-baserte roboter til vasking av nøter, og har nå til sammen 15 ROV i bruk i selskapet.

AQS har 15 ROV, og Jørgen Refvik Hansen og Henrik Tronseth er nå ferdig utdannede FU-operatører etter lærlingetid og fagprøve hos AQS.

Rykker ut

De nyutdannede FU-operatørene skal ikke bare kunne å kjøre ROV. De skal også utføre vedlikehold og reparasjon.

– Vi har et eget ROV-verksted, med en hel Sperre ROV i deler. Målet er at vi skal kunne rykke ut og få i gang en ROV i løpet av 12 timer, sier Kim Aakervik.

For mannskapet på båtene er det en styrke å ha en stab med kompetente folk på land, som kan bistå hvis noe skulle skje. Mye kan også ordnes via Facetime og Teamviewer på PC-en.

– Vi snakker om farkoster til 4 millioner kroner, og du skal vite hva du holder på med. De som er utdannet FU-operatører, tar service og vedlikehold, og kan reparere like godt som en tekniker fra leverandøren. De skal også kunne utføre oppgraderinger og modifiseringer av ROV-systemene, sier Kim Aakervik.

– Men mye handler om å holde ROV-ene vedlike, sier Henrik Tronseth, som fortsetter i AQS, mens Jørgen Refvik Hansen skal i Forsvaret. I tillegg er en tredje lærling i FUO-faget allerede i gang med lærlingetida hos AQS.