Holmtun

Fartøytype:

Servicekatamaran

Verft, levering:

juni 2015

Størrelse:

15 meter

Marsjfart:

Ca 10 knop

Framdrift:

2 x 500 hk

Kran:

65 t/m og 50 t/m. Begge med 3,5t vinsj.

Capstan:

10 tonn, 2×3 tonn.

Varpevinsj:

60 tonn.

ROV:

Argus Mariner med 1000 meter fiberkabel og posisjonering.

Posisjonering ROV:

Argus

Bunnkartlegging og presisjon:

Dykkerstasjon:

Overflateforsynt dykkerutstyr med kamera montert på dykker, samt hydraulisk boreutstyr.

Dokumentasjon:

Taupinner og haikjeft.