KB Nordland

Fartøytype:

Servicekatamaran

Verft, levering:

mars 2016

Størrelse:

15 meter

Marsjfart:

Ca 10 knop

Framdrift:

2 x 500 hk

Kran:

65 t/m og 50 t/m. Begge med 3,5t vinsj

Capstan:

10 tonn, 2×3 tonn

Varpevinsj:

60 tonn

ROV:

Argus Mariner OBS/ Small Work Class HD camera Depth rate: 1000m Winch 1000m Hydro-Lek manipulator

Posisjonering ROV:

Bunnkartlegging og presisjon:

Dykkerstasjon:

Overflateforsynt dykkerutstyr med kamera montert på dykker, samt hydraulisk boreutstyr.

Dokumentasjon:

Notvaskesystem fra Hammelmann.
Sertifisert for å utføre slep og fortøyningsarbeid.