Troll

Fartøytype:

Ettskrogs multifunksjons servicefartøy

Verft, levering:

Moen Marin juli/august 2016

Størrelse:

24 meter

Marsjfart:

12 knop

Framdrift:

Catepillar C32, 1000hk.

Kran:

Palfinger PK90002 og Palfinger 65002

Capstan:

MB Hydraulikk, 2 stk. 3tonn og 2 stk. 8tonn.

Varpevinsj:

MB Hydraulikk splitvinsj 60tonn og 10tonn

ROV:

Argus

Posisjonering ROV:

Argus

Bunnkartlegging og presisjon:

Dykkerstasjon:

Overflateforsynt dykkerutstyr

Dokumentasjon:

Hydraulisk sikkerhetsutstyr er levert av SHM-Solution: Hekkrull med hydrauliske tauepinner, haikjeft.
Hydraulisk boreutstyr.