Jobbe i AQS

Vi skal være ledende på kvalitet, og tilby moderne og framtidsretta produkter og tjenester. Det krever høy kompetanse i alle ledd.

Våre ansatte er profesjonelle, løsningsorienterte og trivelige – og vi har et godt arbeidsmiljø.

Våre ansatte er profesjonelle, løsningsorienterte og trivelige – og vi har et godt arbeidsmiljø.

Alle vi som jobber i AQS skal ha fokus på kundens behov. Kunden skal kunne stole på oss, og oppleve at vi er unik på kvalitet og pålitelighet, både før, under og etter leveransen.

Det å være ledende på kvalitet, krever kompetanse i alle ledd. Alle ansatte skal tilstrebe å utvikle egne ferdigheter, og bedriften skal legge til rette for at det utvikles en lærekultur og stimulere til kompetanseutvikling.

Hva forventer vi av deg?

Vi har utarbeidet en egen brosjyre for våre ansatte – “Akkurat sånn vil vi ha det…”

Vi har utarbeidet en egen brosjyre for våre ansatte – “Akkurat sånn vil vi ha det…”

Vi forventer at du representerer firmaet utad på en flott måte og holder våre verdier høyt. Disse er i stikkordsform:

  • Pålitelig
  • Moderne og framtidsretta
  • Kvalitetsbevisst

Vi stiller strenge kvalitetskrav, og det er ingen rom for å avvike disse. Vi har også en kultur for fornyelse, og forventer at alle bidrar med forslag til endringer og forbedringer.

Hva kan du forvente av oss?

Vi er en ledende, solid og offensiv bedrift innenfor vårt område. Vi har lang erfaring og høy kompetanse, og har godt utrustede båter og godt utstyr. Vi kan tilby våre ansatte:

  • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Godt arbeidsmiljø
  • Ryddige og stabile ansettelsesforhold
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
  • Turnusarbeid på båtene

Stilling ledig

Vi lyser ut stillinger her.

Lærlingeplass

AQS AS er godkjent som lærlingebedrift, og har for tida flere lærlinger. Ønsker du lærlingeplass oss hos – send oss en epost til [email protected].