Aktuelt

Notvask – effektivt og skånsomt

Notvask er blitt standard rutine i de fleste oppdrettsanlegg. Nå ser vi et betydelig skifte i teknologi, og AQS har allerede investert i nye vaskeroboter som er svært skånsomme og effektive. – Med den nye notvaskeren fra AKVA group/Sperre, kan vi gjennomføre notvask med en vesentlig redusert fare for å skade nøter, sier daglig leder […]


Avlusing med Hydrolicer

AQS har lang erfaring fra badebehandling, og tar med seg den kompetansen når selskapet også tilbyr avlusing med Hydrolicer. – Vi har jobbet målrettet med å utvikle et konsept og en teknolog for lusebekjempelse siden 2012, og vi har blitt en stor leverandør, sier daglig leder Ove Løfsnæs i AQS AS. Med særlig fokus på […]


Vask og service av flytekrager

AQS vasker og tar service på flytekrager, uten at disse må løses fra fortøyningen. Vaskesystemet er oppgradert. To team med fartøy og flåter er klare til innsats. – Vi ser at mange oppdrettere ikke ønsker å ta løs ringene for vask eller service, sier prosjektleder Lena Einseth i AQS AS. Med egenutviklede spyleflåter, kan AQS […]


Smart sporing i havbruksnæringa

Det norske selskapet StalkIT har i samarbeid med AQS og Telia Norge utviklet en komplett sporingstjeneste basert på helt ny mobilteknologi som gir oversikt over verktøy og utstyr. Resultatet er full kontroll over og bedre utnyttelse av utstyret i havbruksnæringa. – Forretningsideen til StalkIT er å utvikle en rimelig, robust og komplett sporingstjeneste for alle […]


Ny og allsidig servicebåt satt i drift

AQS Tyr er det siste tilskuddet til AQS-flåten. Fartøyet ble satt i drift i juli, og er utrustet med det mest moderne utstyr for fortøyningsarbeid og andre serviceoppgaver innen havbruk. AQS Tyr er en katamaran bygd i stål ved Fitjar Mek. Verksted. Den er knappe 15 meter lang og 10 meter bred, og plassen om […]


Økt effekt på lakselus

Økt effekt og bedre fiskehelse synes klart å være resultatet etter at utdoseringssystemet for hydrogenperoksid er oppgradert på AQS Odin og MS Fighter. Oppgraderinga er gjort av Aqua Pharma, som eier utstyret som er om bord i fartøyene. Hovedgrepet er at utdoseringstida er halvert, noe som gir kortere behandlingstid. – Vi har over flere år […]


AQS styrker staben

AQS AS er i vekst og utvider staben med operasjonssjef og to andre lederstillinger. Stein Are Ystmark fra Trondheim startet 1. mai som operasjonssjef og nestleder. – Styrkingen av staben innebærer et skille for AQS. Vi erkjenner å ha blitt et selskap av en slik størrelse og posisjon at vi trenger påfyll av kompetanse og […]


AQS inngår charteravtale

AQS AS har inngått en avtale med Marine Harvest Nord om charter av to servicefartøy med mannskap. Kontrakten trådte i kraft 1. april, og omfatter de to fartøyene AQS Æge og AQS Frigg. Med et mannskap på tre på hver båt på hvert skift, er totalt 12 ansatte knyttet til kontrakten. De to AQS-fartøyene skal […]


AQS markerte 25-årsjubileum

AQS markerte sitt 25-årsjubileum under vintersamlinga for de ansatte på Savalen Fra den spede start med to-tre dykkere, har selskapet vokst til rundt 95 ansatte i 2017. Markeringa kom riktignok ett år for seint, men ble ikke mindre stilfull av den grunn. – Det er dere som er AQS, sa daglig leder Ove Løfsnæs, som poengterte […]


AQS på spesialoppdrag

AQS tar på seg mange slags oppdrag, men legging av et digert inntaksrør til Namdal Rensefisk i Flatanger er ett av de mer spesielle. Røret har enorme dimensjoner. Det er én meter i diameter, 700 meter langt og har 80 betonglodd. Totalvekta blir dermed på 250 tonn. Første gang røret skulle legges, gikk det til […]