Media

Ove Løfsnæs, daglig leder i AQS AS.

Ove Løfsnæs, daglig leder i AQS AS.

Kontaktpersoner for media:

Ove Løfsnæs
Daglig leder
Mob. 900 98 786
E-post: [email protected]

Ove Magne Ribsskog
Kommunikasjonssjef
Mob. 928 51 751
E-post: [email protected]

Pressemeldinger legges ut fortløpende under Aktuelt.

Logo og aktuelle bilder finnes på vår Flickr-konto