Om AQS

AQS er en av Norges største og ledende leverandører av service- og dykkertjenester til havbruksnæringa og andre aktører. Vi har store ressurser å spille på, både i form av kompetent personell, spesialiserte servicefartøy og utstyr til å håndtere alle typer oppdrag.

Pr juli 2018 har selskapet 165 ansatte og 23 servicefartøy i aktivitet langs hele norskekysten, med hovedvekt fra Midt-Norge og nordover.

AQS AS er en solid og innovativ samarbeidspartner. Vi er hele tida på jakt etter å utvikle våre tjenester og kompetanse slik at vi kan svare på de stadig nye utfordringene i næringa. Det skjer best i tett dialog og samarbeid med kundene.

AQS har kontor på Lauvsnes, Rørvik og i Alta.

Historien

AQS AS er Norges eldste servicebåtrederi, stiftet i 1991 under navnet Namsos Dykkerselskap AS. Selskapet endret navn til AQS i 2012. KB Dykk AS ble stiftet i 2006. I juli 2018 ble selskapene fusjonert under navnet AQS AS.