Andre oppdrag

Som maritim entreprenør påtar vi oss en rekke forskjellige oppdrag i sjø og vatn.

I tillegg til våre hovedsatsingsområder for havbruksnæringa, kan vi blant annet tilby følgende:

  • Slep
  • Sjøledninger og kabler
  • ROV-inspeksjon og -arbeid
  • Heving av båter
  • Bunnkartlegging (WASSP)
  • Spyling av rørledninger
  • Ankerhåndtering (forankring av lektere, fartøy, flytebrygger mv.)
  • Sortering av fisk

Om du har arbeid du skulle ha utført som ikke er opplistet her, er det bare å ta kontakt! Vi har mannskap, fartøy og utstyr som kan benyttes til ulike oppdrag.