Dokumentasjon

AQS fører logg over alle arbeider og inspeksjoner som utføres, og alt arbeid under vann kan videofilmes.

Loggførte data lagres i en database. Våre kunder har tilgang til databasen via vår hjemmeside. Der kan de ta ut rapporter fra arbeidet som er gjennomført og video.

Loggen som føres under arbeidet, skal inneholde informasjon om fartøyets bevegelser og arbeidet som utføres. Det skal føres spesiell logg for:

  • Utførte arbeider og inspeksjoner på fortøyningssystemer.
  • Utførte arbeider og inspeksjoner på  nøter og flytekrager.
  • Dykkeaktivitet (dykkerlogg).
  • Avvik.

Dokumentasjonen oppfyller kravene som er nedfelt i NYTEK-forskriften og Norsk Standard 9415.