Fortøyning

AQS har mange års erfaring med fortøyningsarbeid, og utfører alt fra lokalitetsundersøkelse til dokumentasjon.

Fortøyningsarbeid er ett av våre spesialfelt, og vi har utført svært mange oppdrag på dette området.

Vi har bygd opp kompetanse, systemer, fartøy og utstyr for å utføre alt fortøyningsarbeid, enten det dreier seg om et helt nytt anlegg eller vedlikehold av et eksisterende.

Troll er 24 meter lang og ett av våre spesialfartøy for fortøyningsarbeid.

AQS Loke er 25,5 meter lang og 12 meter bred, og har et stort arbeidsdekk.

Vår leveranse omfatter hele prosessen fra lokalitetsundersøkelse (WASSP) til prosjektering, utlegging, kontroll og vedlikehold på fortøyningssystemer.

Kompetanse, systemer og praksis/prosedyrer er tilpasset krav i NYTEK-forskrift og NS 9415.

I vårt loggsystem registreres alle liner og komponenter i fortøyningssystemene, og alle jobber som utføres på disse. Opplysningene lagres i vårt datasystem.

Nye krav fra myndighetene til lukkede styrepinner og haikjeft i forbindelse med ankerhåndtering/fortøyningsarbeid, er tilfredsstilt på alle fartøy som utfører slikt arbeid.

For størst mulig forutsigbarhet for kunden, kan AQS tilby totalentreprise på fortøyningsarbeid. Da får kunden en fast pris på hele prosjektet, som inkluderer alle faser fra kartlegging til ferdig utlagt anlegg og dokumentasjon.

Vi disponerer nå flere fartøy på 15 meter, 24 meter, 25,5 meter og 48 meter som er utstyrt for fortøyningsarbeid.