Fortøyning

AQS har mange års erfaring med fortøyningsarbeid, og utfører alt fra lokalitetsundersøkelse til dokumentasjon.

Fortøyningsarbeid er ett av våre spesialfelt, og vi har utført svært mange oppdrag på dette området.

Vi har bygd opp kompetanse, systemer, fartøy og utstyr for å utføre alt fortøyningsarbeid, enten det dreier seg om et helt nytt anlegg eller vedlikehold av et eksisterende.

Vår leveranse omfatter hele prosessen fra lokalitetsundersøkelse (WASSP) til prosjektering, utlegging og kontroll/service på fortøyningssystemer.

Kompetanse, systemer og praksis/prosedyrer er tilpasset krav i NYTEK-forskrift og NS 9415.

I vårt loggsystem registreres alle liner og komponenter i fortøyningssystemene, og alle jobber som utføres på disse. Opplysningene lagres i vårt datasystem.

På grunnlag av risikovurderinger og erfaring har vi nå utviklet et nytt arrangement for håndtering og låsing av fortøyningsliner og -skriver på arbeidsdekk. Dette er installert på to av våre båter.

For størst mulig forutsigbarhet for kunden, kan AQS tilby totalentreprise på fortøyningsarbeid. Da får kunden en fast pris på hele prosjektet, som inkluderer alle faser fra kartlegging til ferdig utlagt anlegg og dokumentasjon.