Not og flytekrager

AQS utfører alt av arbeid på nøter og flytekrager. AQS er sertifisert som notverksted under vann og for service og generasjonskontroller av flytekrager.

Not
Inspeksjon og vedlikehold av nøter har vært ett av selskapets viktigste arbeidsområder helt siden starten i 1991. Vi har over tid utvidet arbeidsområdet slik at vi nå kan levere komplett service, vask og inspeksjoner av nøter.

AQS er sertifisert som notverksted Nivå 2. Det innebærer at vi er kvalifisert til å utføre kontroll og permanente reparasjoner på nøter under vann, og forlenge gyldigheten på servicekort for nøter med inntil tre måneder.

For kundene betyr dette at de slipper å ta nøtene opp av sjøen for å sende dem til notverksted. Reparasjoner kan utføres av våre arbeidsdykkere mens nøtene står i sjøen.

Flytekrage
AQS har en egenutviklet spyleflåte som gjør vask, desinfeksjon, års/generasjonskontroll av flytekrager, med og uten bunnring, mulig uten å løse disse fra fortøyningene.

Vi er sertifisert til og drive med generasjonskontroller og vedlikehold på flytekrager.

Kompetanse, systemer og praksis/prosedyrer er tilpasset krav i NYTEK-forskrift og NS 9415.

I vårt loggsystem registreres alle jobber som utføres på nøter og ringer i en egen database. Dette gir full sporbarhet på det arbeidet som er utført.

Alle arbeid som utføres under vann, videofilmes. Video lagres på harddisk, men utdrag gjøres tilgjengelig for kunde via vår logg på internett. Video kan også leveres på minnepinne.