Not og flytekrager

AQS utfører alt av arbeid på nøter og flytekrager.

Not
Inspeksjon og vedlikehold av nøter har vært ett av selskapets viktigste arbeidsområder helt siden starten i 1991. Vi har over tid utvidet arbeidsområdet slik at vi nå kan levere komplett service, vask og inspeksjoner av nøter.

AQS er sertifisert i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 for ettersyn og reparasjon av produktsertifiserte notposer til bruk i flytende akvakulturanlegg. Sertifisering gjelder nivå 2.

Flytekrage
AQS har en egenutviklet spyleflåte som gjør vask, desinfeksjon, års/generasjonskontroll av flytekrager, med og uten bunnring, mulig uten å løse disse fra fortøyningene.

AQS utfører vask av flytekrager, uten at det er nødvendig å løsne dem fra fortøyningene.

Vi er sertifisert til og drive med generasjonskontroller og vedlikehold på flytekrager.

Kompetanse, systemer og praksis/prosedyrer er tilpasset krav i NYTEK-forskrift og NS 9415.

I vårt loggsystem registreres alle jobber som utføres på nøter og ringer i en egen database. Dette gir full sporbarhet på det arbeidet som er utført.

Alle arbeid som utføres under vann, videofilmes. Video lagres på harddisk, men utdrag gjøres tilgjengelig for kunde via vår logg på internett. Video kan også leveres på minnepinne.