Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Endringer på eiersida i AQS

Ove Løfsnæs_3

Ove Løfsnæs kjøper gjennom sitt selskap Fanøyskjæret AS, Ola Krystad og Kaare-Bjørn Krystads aksjer i AQS. NTS fortsetter som eier.

– Jeg ønsker å satse videre på AQS, og har stor tro på at dette er ei god investering, sier Ove Løfsnæs.

Aksjeposten som nå selges, er på 23 prosent. Det betyr at Fanøyskjæret blir eier av 77 prosent av aksjene i AQS Holdning AS, mens NTS ASA beholder sin eierandel på 23 prosent.

Ola Krystad, Kaare-Bjørn Krystad og NTS kom inn som eiere i selskapet gjennom fusjonen mellom KB Dykk AS og AQS AS i fjor sommer.

Som en følge av at de selger seg ut, slutter både Ola Krystad og Kaare-Bjørn Krystad i AQS AS. Ove Løfsnæs blir arbeidende styreleder og overtar den daglige ledelsen inntil videre.

– AQS har en sterk markedsposisjon. Vi ser verdien av at vi over tid har levert mange gode jobber, og vi er en sentral leverandør av servicetjenester til svært mange kunder, sier Ove Løfsnæs.

– Men det er tøffe tider i vår bransje. Det er liten vekst i næringa, kundene har fokus på kostnadskontroll og lusa er under bedre kontroll enn før, sier han.

– Jeg har stor tro på AQS. Våre 150 kompetente medarbeidere utgjør en verdifull ressurs som kundene og vi eierne har stor tillit til, sier Ove Løfsnæs.