Kontakt

Ove Løfsnæs

Arbeidende styreleder

Ola Krystad

Daglig leder

Pål Anders Lauvsnes

Operasjonsleder

Lena Einseth

Prosjektleder

Johnny Olsen

Prosjektleder

Freddy Johansen

Prosjektleder

Ruben Hågensen

Prosjektleder

Tommy Karlsen

Prosjektkoordinator

Ove Magne Ribsskog

Kommunikasjonsleder

Jane Williksen

HR-leder