Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Om oss

AQS AS er et av Norges største og mest slagkraftige serviceselskap. Vi utfører alle typer service- og dykkeroppdrag til havbruk og andre aktører.

Vi har i dag 14 servicefartøy og 130 medarbeidere i arbeid langs norskekysten, og stor kapasitet og kompetanse til å møte ulike behov.

AQS var tidlig ute med å tilby servicetjenester til havbruk. Selskapet ble stiftet i 1991, da under navnet Namsos Dykkerselskap. I 2018 ble AQS AS og KB Dykk AS fusjonert. KB Dykk ble stiftet i 2006, men har røtter tilbake til 1980-tallet.

AQS AS har i dag en moderne flåte av spesialiserte servicefartøy, både hurtiggående dykkerbåter, katamaraner og ettskrogsfartøy opp til 49 meter. De har moderne utstyr for å utføre alle typer oppdrag.

AQS har til enhver tid fartøy og mannskap i arbeid langs kysten fra Vestlandet til Finnmark, og tidvis også på Island.

AQS har i dag hovedkontor i Flatanger.