Kundeside

Dokumentasjon av utførte arbeider en en sentral del av vår virksomhet. For å sikre at både vi og kundene har nødvendig dokumentasjon, føres løpende en detaljert logg.
Loggen oppfyller kravene til dokumentasjon iht NS 9415.

Prosjektlogg

Loggen føres i Naviaq, og kunder kan hente ut informasjon og dokumentasjon om oppdragene. Kundene kan også følge den løpende oppdatering mens oppdraget pågår.

Logg inn

Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord kan du ta kontakt med servicetelefon +47 74 28 82 00 eller send en mail til [email protected]