Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Store fordeler med avlusing i merd ved lave sjøtemperaturer

Avslusing njord foto Vilhelm web

AQS opplever stor etterspørsel etter avlusing i merd nå som sjøtemperaturene er lave. – Det er mange fordeler med å kjøre en slik avlusing på denne tiden av året, sier prosjektleder Lena Einseth.

Både AQS Odin og AQS Njord har i vinter vært fullt beskjeftiget med avlusing og AGD-behandling. Totalt er 332 enheter fordelt på 58 lokaliteter behandlet fra august i fjor til januar i år.

Etter en høst og tidlig vinter med repetert behandling av IMM, er det flere aktører som tar kontakt for å reservere kapasiteter for badebehandling.

– Dette kan være fisk som har svekket helse og trenger en «pause» fra trenging og pumping, eller stor fisk som skal behandles en siste gang før slakt, forteller Lena Einseth.

God utgangspunkt for våren

– Nå som temperaturene i sjøen er lave, er det fornuftig å behandle fisken der den står. Da har man et godt utgangspunkt når våravlusingen plutselig står for døren, sier Einseth.

Enkelte kunder har kunnet droppe våravlusinga, etter å ha avluset på den kalde årstida. Når våren kommer, temperaturene øker og lusa formerer seg, er det mindre lus og larver i sjøen – og det blir mindre lus på laksen.

I flere områder ser man en økende effekt av H2O2 og andre medikamenter, og metoden benyttes som ett av flere verktøy i verktøykassen. Av avlusingene AQS har bistått med i 2020, er ca 30 prosent gjennomført med Salmosan eller Alphamax.

Lena Einseth er prosjektleder med ansvar for lusbehandling.

Spesialisert på merdbehandling

– Det har blitt mer vanlig at AQS Odin eller AQS Njord leies inn når fisken skal badebehandles. Oppdretterne synes det er en trygghet å leie inn et team som har spesialisert seg på merdbehandling, og som i tillegg stiller med alt av utstyr til gjennomføringen, sier Lena Einseth.

– Merdbehandling er fortsatt den mest skånsomme av alle behandlingsformer, og ved å velge riktig behandlingsmetode til riktig tid, vil man sikre fiskevelferden og unngå resistensutvikling.

AQS Odin og AQS Njord har oppdrag som strekker seg godt inn februar. Når det blir stopp i forespørslene på badebehandling, blir båtene leid ut til andre operasjoner som fortøyning, sleping og  notbytte. Med god krankapasitet, stor dekksplass og mannskap med godt humør og bred kompetanse, er båtene veldig populære blant kundene.

AQS utfører også sanering av anlegg etter ILA og andre sykdomsutbrudd, vask av nøter og flytekrager, bunnkartlegging og mange andre typer oppdrag – både med og uten dykkere og ROV.

AQS er en av Norges største tilbydere av servicetjenester til havbruk. Selskapet har 18 fartøy og 150 ansatte, og opererer hovedsakelig i Midt-Norge og Nord-Norge.