Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

AQS godkjent i henhold til Global G.A.P.

Mannskapet på KB Rørvik har vært med på prosessen for å få AQS godkjent. Fra venstre: Skipsfører Børre Skjevelnes, Robin Tranås og Odd-Are Martinsen.
Mannskapet på KB Rørvik har vært med på prosessen for å få AQS godkjent. Fra venstre: Skipsfører Børre Skjevelnes, Robin Tranås og Odd-Are Martinsen.

Mannskapet på KB Rørvik har vært med på prosessen for å få AQS godkjent. Fra venstre: Skipsfører Børre Skjevelnes, Robin Tranås og Odd-Are Martinsen.

 

Som ett av de første servicebåtrederiene i Norge, er AQS godkjent som underleverandør til havbruksnæringa i henhold til Global G.A.P.

Det er mange punkter på sjekklista som skal oppfylles for å bli godkjent. Thomas Vavik Bekken, revisjonsleder akvakultur i DNV GL, utførte revisjon om bord i dykkerbåten Laurits og servicekatamaranen KB Rørvik, og der deltok matros Robin Tranås og skipsfører Børre Skjevelnes.

– For våre kunder betyr dette at vi allerede er godkjent i henhold til relevante krav i standarden. Det gir mindre behov for oppfølging, ettersom de slipper å revidere oss årlig, sier kvalitetsleder Marit Bredesen i AQS AS.

Anerkjent standard

Global G.A.P. IFA akvakultur er en globalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk. Den skal sikre trygg og sporbar sjømat til forbrukeren, og en ansvarlig produksjon i forhold til dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn.

Akvakulturstandarden er spesielt utviklet for å dekke oppdrett av sjømat for humant konsum. Sertifisering etter denne standarden er et verktøy for å bedre styring av produksjon og for å demonstrere «Good Aquacultural Practices» mellom profesjonelle partnere i verdikjeden.

Mange områder

AQS er godkjent som underleverandør til Global G.A.P.-sertifiserte oppdrettsselskap. Det er utstedt en «Declaration of compliance» – en samsvarserklæring – som viser at AQS etterlever og er i samsvar med relevante krav i Global G.A.P.-standarden.

AQS er godkjent som underleverandør innenfor følgende områder:

  • Fortøyning
  • Notvask
  • Inspeksjon
  • Dykking
  • Tyngre operasjoner

– Deklareringen viser at vi har et spesielt fokus på matvaresikkerhet, miljø, helse, sikkerhet og velferd for de ansatte og for fiskehelse, sier Marit Bredesen.