Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Lederskifte i AQS

Kristian K. Hjertvik blir ny daglig leder i AQS fra 1. oktober
Kristian K. Hjertvik blir ny daglig leder i AQS fra 1. oktober

Avtroppende daglig leder, Ove Løfsnæs, overtar som styreleder i selskapet

Kristian K. Hjertvik (43) er ansatt som ny daglig leder i AQS. Han overtar etter Ove Løfsnæs (59) som trer inn som styreleder i AQS Holding AS.

Hjertvik har vært ansatt i selskapet siden 2020, og kommer fra stillingen som selskapets markeds- og teknologisjef. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og har tidligere arbeidserfaring fra Sjøforsvaret, FosenNamsos og NTS.

«AQS gjør store investeringer i grønn teknologi, og har satt oss selv klare mål i tråd med FNs bærekraftsmål. I tillegg jobber selskapet kontinuerlig for å bli en foretrukket servicebåtleverandør. Dette både med tanke på teknologi, kapasitet og kvalitet på levert arbeid. Jeg ser frem til å lede og videreutvikle dette arbeidet videre,» sier Hjertvik.

Avtroppende daglig leder Ove Løfsnæs har vært involvert i selskapet siden år 2000, da oppdrettselskapet Bjørøya kom inn som eiere i daværende Namsos Dykkerselskap. Han var styreleder fram til 2011 da han fikk stillingen som daglig leder. Denne rollen har han hatt med et kortere avbrudd etter fusjonen med KB Dykk i 2018. Etter perioder med flere eiere fra år 2000, er konsernet AQS Holding AS fra 2019 heleid av Fanøyskjæret AS. Dette selskapet eies av Ove Løfsnæs (12 %) og hans to barn Sandra (44 %) og Edvard Østvik Løfsnæs (44 %). AQS har i perioden fra år 2000 vokst fra en omsetning på 3 millioner kroner til 245 millioner i 2021.

Konsernet har de siste årene gjennomført en solid konsolidering av markedsposisjon, organisasjon, teknologi og finansiering. I denne prosessen har konsernets styre med styreleder Frode Blakstad hatt en sentral rolle.

Formålet med endringene er å sette kraft bak planene for videre vekst og utviklingen av virksomheten.