Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Tiltak mot korona

HR-sjef Marit Hatland stengte kontorlokalene igjen i januar, og de fleste har nå hjemmekontor.
HR-sjef Marit Hatland stengte kontorlokalene igjen i januar, og de fleste har nå hjemmekontor.

AQS har helt siden starten på korona-pandemien i fjor vår, innført omfattende tiltak for å hindre smitte blant våre ansatte og på våre fartøy. Hittil har vi heldigvis unngått smitte.

I tillegg til alle generelle tiltak som god håndhygiene, avstand osv., har vi oppfordret alle ansatte uansett bosted, til å unngå å sette seg i en situasjon hvor de kan bli utsatt for smitte i tiden før påmønstring. Ingen skal mønstre på hvis de har symptomer.

For ansatte som bor i røde og gule områder i utlandet, følger vi myndighetenes krav og er på noen områder strengere enn det minimumskravene tilsier.

Vi følger covid-19-forskriften, og unntak beskrevet i § 6h, som omhandler sjøfolk.

§ 6h.Unntak for arbeidstakere som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn

  • Ansatte må teste seg i hjemlandet inntil 72 timer før ankomst Norge. (Egen intern risikovurdering i AQS AS.)
  • På flyplassen må de ta en ny test, reiser direkte til fartøy, og karantene om bord på enelugar.
  • Ny test tas tre dager etter påmønstring.
  • Mannskapet er i fritidskarantene i 10 døgn etter ankomst Norge.

Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 7, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen der personen oppholder seg, eller sist oppholdt seg dersom skipet har forlatt havnen. Det er utarbeidet et eget flytskjema som alle skippere/fartøy forholder seg til.

AQS er definert som samfunnskritisk virksomhet. Vi forsøker likevel så langt det er mulig, å unngå å benytte unntaksregelen. Dette gjennom endringer i turnus, karantene før påmønstring, flytting av mannskap mellom fartøy mm.

Vi har risikovurdert faren for Covid-19 i AQS og har innført tiltak på mange områder for å redusere smitterisikoen. Det innebærer også at besøk av kunder og leverandører på fartøy må reduseres til det som er strengt nødvendig.

AQS ber om forståelse hos våre kunder for de tiltak som er iverksatt, og som medfører mindre direkte kontakt enn det vi ellers hadde ønsket. Tiltakene er viktige for å holde drifta i gang hos våre kunder og oss, og gjennom felles innsats skal vi komme oss igjennom denne spesielle tiden.

Hvis noen har spørsmål rundt hvordan AQS håndterer smittevern, ta kontakt med daglig leder Ove Løfsnæs, tlf. 900 98 786, eller operasjonssjef Trond Carlson tlf. 907 32 277.